Schůze ZM 14. 2. 2013

Moderátor: Honza

Odpovědět
Honza
Administrátor
Příspěvky: 646
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Schůze ZM 14. 2. 2013

Příspěvek od Honza »

Další zasedání nesoucí se v duchu tragédie. Tak pojďme od začátku:
 Zpráva o konečném výsledku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2012…
Z úst pana ředitele jsme se dozvěděli, že škola ušetřila cca 300 000,-Kč a jen tak okrajově, že je o něco méně dětí a byla propuštěna jedna zaměstnankyně. Pravda je taková, že z dvojtřídky máme už pouze jednotřídku, odešly minimálně dvě učitelky a byla zrušena družina. Pokud tedy převedeme dané skutečnosti do čísel a dané finance na hlavy, dospějeme náhle k závěru, že se nejedná o úsporu, ale o pěkný prodělek. Z mého pohledu jde o naprosté manažerské selhání ředitele ZŠ a taktéž vedení městyse. Důležité je to však dobře prezentovat, aby podstatné zůstalo veřejnosti skryto.
 Plnění rozpočtu za rok 2012 a projednání a schválení rozpočtu na rok 2013…
Aby veřejnost opět do čísel moc neviděla, byly některé položky vtipně spojeny. Příkladem budiž daňové výnosy a dotace přijaté za rok 2012. Jednak je na první pohled patrné, že tyto dvě položky mnoho společného nemají a za druhé bylo potřeba zamaskovat skutečnost, že městys dosáhl v minulém roce na dotace spíše úsměvné a tím se není potřeba chlubit. V souvislosti s rozpočty je zajímavá také informace ohledně ukončení ordinace praktického lékaře. Dle pí. starostky už zde nemá zájem ordinovat, byť se ho snažila přesvědčit. Na moji otázku, kam půjde oněch 25 000,- Kč určených v rozpočtu na zdravotnictví, jsme se dozvěděli, že pí. doktorce ordinující na Javorné. Tedy tam bude 100% nárůst podpory obce? ptám se… „Ne“ – zní odpověď. „Již v loňském roce byla celá částka určena tam“, pokračuje pí. starostka. Tak už asi chápu, proč zde doktor skončil…
 Projednání financování investic v domě č.p.15 na Čachrově…
Tohle byl asi zlatý hřeb večera. Zastupitelstvo odhlasovalo, že bude-li městys provádět v tomto domě nějaké neodkladné investice, bude cena bytů o tyto investice navýšena. Na první pohled možná logické, ale jak pro koho. Městys je stále vlastníkem domu a ze zákona mezi jeho povinnosti patří udržovat tento dům obyvatelný. Tedy dosloužil-li někomu kotel v době, kdy je jeho zůstatková hodnota (dle příslušného prováděcího předpisu) nula a kdy sám městys ve svém prohlášení říká, že kotle jsou příslušenstvím bytových jednotek, měl by jej nahradit kotlem novým. Cena tohoto kotle (stejně jako dalšího příslušenství jednotek) pak bude umořována po přesně stanovenou dobu odpovídající částkou zahrnutou do nájemného. Pokud tedy dojde k prodeji bytů před umořením celé částky, zůstane v jednotce kotel, jehož opotřebení bylo adekvátním způsobem uhrazeno do té doby zaplaceným nájemným. Jinými slovy, bylo odsouhlaseno okrádání nájemníků. Tím to ale nekončí, protože v prosinci roku 2012, rozeslal městys všem nájemníků nabídky kupních smluv na odkoupení bytových jednotek v tomto domě a tyto nabídky tento nový „paskvil“ (jiných je tam přehršel) neobsahují. Na přijetí těchto nabídek již běží zákonem daná lhůta a případní kupci nejsou proto vůbec povinni závěry tohoto nového usnesení zastupitelstva respektovat a naopak pí. starostce hrozí postih za to, že pokud kupující nepřinutí (v tomto případě jedině protizákonně) akceptovat navýšení ceny, dopustí se sama porušení usnesení zastupitelstva. Odpověď na toto jsem se od nikoho z přítomných nedozvěděl stejně jako na další otázky týkající se prodeje jednotek tomto domu…
 Projednání přídavného zařízení na ČOV Javorná…
Neustále se opakující problém s využitou kapacitou čističky na Javorné. Nejoriginálnější nápad na řešení zazněl asi od p. místostarosty. Zasypat čističku a začít shánět finance na vrácení cca třicetimiliónové dotace. Co dodat… Ani nápad pí. starostky nebyl marný… Svážet do čističky obsah septiků, jehož stáří nepřekročilo tři týdny (starší prý čistička neschroupne). Kolik takových na území městyse asi je? Je sice hezké, že obecní kasa by dotovala rozdíl ceny svozu ze vzdálenějších míst, ale nejdřív by se asi měly septiky vyprázdnit a teprve pak by se dalo o takovém řešení uvažovat. No a co na to vlastníci takto odkanalizovaných nemovitostí?? A spočetl to někdo? Kolik je to kubíků a jak dlouho by trvalo to pomyslné jedno třítýdenní kolečko?? A zvládla by to vůbec obecní Avia s její nástavbou?? To bych opět chtěl příliš…
 Mimo program pak ještě došlo na údajný problém se stavem stromů u hřbitova.
Na základě impulsu pí. starostky měli zastupitelé rozhodnout o kácení či nekácení o posouzení či neposouzení stavu dvou stromů. Vtipné na tom je, že při kácení cca 60-ti stromů kolem školy a autobusové zastávky, se ta samá pí. starostka nikoho na nic ptát nepotřebovala. Normální by asi bylo nechat vypracovat dendrologický posudek včetně návrhu řešení, tento předložit památkářům, do jejichž kompetencí onen prostor také patří a výstupy z těchto jednání předložit zastupitelstvu k případnému projednání. Nikoli však na Čachrově,tady na to jdeme od lesa. Nejvtipnější byla hláška pí. starostky o tom, že v létě se stromy prořežou. Nechci brát jí, ani jejím souputníkům iluze, ale i to upravuje jistý právní předpis, který praví, že prořezávat lze v období vegetačního klidu a to asi léto nebude... :)

Na závěr si dovolím citát, který mi v souvislosti s tímto jednáním přišel na mysl…
„Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist“
Albert Einstein
Honza Bejvl
Odpovědět