Křišťálově čistí... zloději a jejich nohsledi

Moderátor: Honza

Honza
Administrátor
Příspěvky: 646
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Re: Křišťálově čistí... zloději a jejich nohsledi

Příspěvek od Honza »

Z toho, co jsem měl možnost vidět a slyšet na posledním zasedání ZM jsem pochopil, že téma „Hospodaření v obecních lesích“ se odehrává na podkladě údajných nesrovnalostí v číslech vycházejících ze základního ekonomického pravidla „MÁ DÁTI/DAL“. Informací nepadlo dost na to, aby bylo možno si udělat objektivní názor, na čí straně je pravda. Nic méně jedna informace, nad níž jsem pozvedl obočí zazněla z úst místostarosty, který „interpeloval“ p. Zahrádku s tím, že nebude odpovídat na jeho (dodejme že plně legitimní) žádost o poskytnutí informace k tomuto tématu, neboť tato žádost obsahuje pravopisné chyby. :shock:

Tak se ptám, kolik žádostí by na našich úřadech bylo vyřízeno, kdyby úředníci ignorovali ty žádosti, které nejsou gramaticky v pořádku??? :clap: Zde se zřejmě jedná o nějaký nový standard zdejšího úředníka a já uvažuji o tom, že požádám zdejší úřad o oficiální vyjádření, zda žádosti s pravopisnými chybami budou zamítány. Lze totiž s poměrně velkou pravděpodobností predikovat, že odpověď bude negativní a v tom případě je zcela na místě se ptát, jak je možné, že v případu p. Zahrádky se tak stalo. :evil:

Pro mne lze odpověď shrnout do jednoho slova, kterým je DISKRIMINACE. Stará dobrá Wiki… tuto situaci popisuje poměrně přesně…: „Spočívá v omezování, utiskování určitých společenských skupin, resp. jejich jednotlivých členů tím, že jsou jim upírána občanská práva…,“ a dále „…je termín označující nějaké rozlišování. Nejčastěji se používá v negativním významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince. Podle konkrétního kritéria diskriminace se hovoří o diskriminaci na základě rasy, náboženského přesvědčení, politického přesvědčení, pohlaví, věku apod.“
Další skutečností nasvědčující tomu, že se jedná o účelové jednání je, že tato žádost není veřejnou listinou a gramatické chyby ji nečinily obsahově nezpůsobilou. Tedy, že obsahovala všechny zákonem požadované náležitosti a jako taková měla být řádně vyřízena.

Není to zas tak dávno, kdy jsem zde poukázal na listinu veřejnou, která gramaticky vážně pokulhávala a jak všichni dobře víme, propukla velká snaha na její obhajobu argumenty, jejichž validita byla téměř nulová. A nyní onen obhájce mlčí i přes to, že argumentační situace je zcela jiná. Čím to asi tak může být? Že by na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině? Či snad pro politické přesvědčení? :clap:

I když se nám postup p. Zahrádky nemusí jakkoli zamlouvat, je naprosto v intencích zákona a podle toho by k němu mělo být přistupováno – tedy nanejvýš profesionálně. Bohužel to, co jsem viděl v podání pana místostarosty nebylo ani profesionální, ani v souladu se zákonem. :thumbdown:

Stát se něco takového mě, rozhodně bych neoplýval podobnou velkorysostí, jako p. Zahrádka, což připomínám zejména těm, kteří mu s nepřehlédnutelnou „moudrostí“ nakládají na pomyslné misky vah pouze jednu hromadu.

Správní řád se problematikou nevhodného postupu úředních osob zabývá a mimo možnosti podání stížnosti na takový postup definuje, co je za nevhodné chování úředníků považováno. Tak např. jednání v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 správního řádu (nezdvořilost, nevstřícnost), porušování etického kodexu a zásad slušného chování, přičemž za zdvořilé chování se považuje jednání bez jakýchkoliv osobních či jiných invektiv, narážek, diskriminace, ponižování a bez vulgarismů apod.

Kdo by tedy měl být tím, jemuž budou odečteny body?? Ale jak víme, zde to bude přesně naopak. :roll:
Honza Bejvl
Zírající Josef
Příspěvky: 288
Registrován: úte 13. pro 2016 19:29:34

Re: Křišťálově čistí... zloději a jejich nohsledi

Příspěvek od Zírající Josef »

Na schůzích se jakoby zdá, že tento "spor" nemá východisko, maximálně se docela naznačuje, že jediné východisko je, aby "s tím" p. Zahrádka prostě přestal...
Jenže se možná poněkud zapomíná, že pokud je (zastupitel + PŘEDSEDA KONTROLNÍHO VÝBORU !!!, ale také prostě jen hrdý zralý muž v pojetí např. Kiplingova Když...) pevně přesvědčen o své pravdě a je okřikován, zesměšňován apod., je tedy také dost silně hnán a tlačen k možnostem "na druhé straně rejstříku", aniž by to třeba původně sám zamýšlel...
Jsou si toho všichni zúčastnění opravdu vědomi a domýšlejí všechny možné důsledky ? Pokud ano, myslím, že je čas udělat rychle vstřícné kroky z obou stran, než to dopadne možná i hodně špatně... Už u jednoho ze současných zastupitelů bylo konstatováno, že by formálně byly naplněny všechny znaky trestného činu a teď hlavně čekáme, kdy "to" obci on a jeho tehdejší "nadřízená" alespoň vrátí, žžže...
A DO PŮL ROKU BUDEME MÍT VOLBY...

P.S.: Nic tím přímo nenaznačuji, ale... Zesměšňování protivníka je tisíce let známé = může to být sice i známka naprosté jistoty, převahy apod., ale daleko častěji se tím překřikuje vlastní nejistota nebo dokonce přímo strach... A úplně se to nedoporučuje ani v jednom případě, protože opravdu hodně uražený protivník pak už nemůže couvnout a bude bojovat o to sveřepěji...
Honza
Administrátor
Příspěvky: 646
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Re: Křišťálově čistí... zloději a jejich nohsledi

Příspěvek od Honza »

O pravomocech předsedy kontrolního výboru, ve smyslu přístupu k interním informacím obce, už jsem zde toho napsal tolik, že si dovolím vyjádřit to velmi krátce. Může téměř vše!!!
Zdůrazňuji, že mé hodnocení se neopírá o způsob, přístup atp. konkrétní osoby tedy o to, zda požadované informace jsou někým považovány za zbytečné, nesmyslné, příliš podrobné, takové či makové. Mé hodnocení vychází pouze z obecného právního ukotvení institutu předsedy kontrolního výboru obce.
A pokud jsem to pochopil správně, tak zde došlo k situaci, kdy bylo předsedovi kontrolního výboru odmítnuto poskytnout informace dle zákona o obecním zřízení (což je nezákonnost jako prase), :crazy: načež on žádal jako řadový občan dle zákona o svobodném přístupu k informacím?? Když pominu to, že tento zákon je (co do objemu a hloubky informací) poměrně limitující, tedy je zde menší pravděpodobnost, že tazatel kýženou informaci dostane (neb z logiky věci ne všechny informace je vhodné veřejnosti poskytnout viz. ochrana osobních údajů atp.), nemohu přehlédnout, že tato služba je nyní již zpoplatněna.

Tedy rozumím tomu správně, že pokud odpovědný úředník obce pošle zastupitele a předsedu kontrolního výboru s jeho žádostí (znovu opakuji naprosto protiprávně) do řiti, bude onen zastupitel nucen napsat žádost znovu s odkazem na jiný zákon (který již dozoruje krajský úřad a kde již ona řiť nefunguje), a ještě za to zaplatit?? :o A to jako téměř všem připadá normální?? :shock:
Už jen to, že je znemožněna řádná kontrola chodu obce, což je jeden ze základních úkolů členů kontrolního výboru, je alarmující. :thumbdown: Vždyť přece to už zde nedávno bylo a všichni vědí, co se z toho nakonec vyklubalo. Přece když nemám co tajit, tak dám tazateli třeba „celé účetnictví“, ať ukojí svoji (byť i paranoidní) touhu po vědění a je klid. Ale tady to zas zavání tím dobře známým zatajováním. :silent: Teď už chápu, proč Karel loboval za to, aby poplatky za podávání takových informací byly co možná nejvyšší… :think:
Chápu tedy správně, že určitá zájmová skupina sune obec zpět do zkorumpovaných kolejí a ostatní to mlčky přijímají jen proto, že otázky nejsou správně gramaticky vypracovány?? :roll:

No…, říkal jsem si, že s nástupem nového vedení obce nastalo období, kdy bude úřad fungovat tak nějak obstojně, situace se uklidní a nebude potřeba do ničeho „strkat nos“, ale nyní vážně uvažuji o tom, že svůj přístup přehodnotím. Ještě si počkám na jeden střípek skládačky a pak se definitivně rozhodnu. Předem ale upozorňuji aktéry (a někteří už tu zkušenost mají) že mne nějaké schovávání se za gramatické chyby nechá zcela klidným. To bude naprosto jiná jízda a pokud v tom „čistém víně“ opět něco plave, tak některým by mohlo být (odhaduji) s příchodem zimy poněkud horko. :twisted:
Honza Bejvl
Zírající Josef
Příspěvky: 288
Registrován: úte 13. pro 2016 19:29:34

Re: Křišťálově čistí... zloději a jejich nohsledi

Příspěvek od Zírající Josef »

Do tohohle už se opravdu více plést nebudu, jen bych chtěl obě strany sporu požádat o určitou rozumnost a vstřícnost...
+ myslím si, že pro méně situace znalé čtenáře by asi bylo přehlednější místo všeobecného "zodpovědný úředník" rozlišovat přímo starosta, místostarosta, účetní a administrativní pracovnice - tím opět jen chráním svou manželku (a její "úřednickou pověst"...) = a. p. ...
S Honzou vřele souhlasím minimálně v tom, že brzy tady bude asi "horko" a pokud to zase nepůjde jinak, rád se opět přidám.
Při vyhlášení výsledků mimořádných voleb se zdálo, že vše růžové, ale brzy opět zavládla čachrovská specifika a... A na konci října si řekneme zbytek a obávám se, že to nebude radostný závěr tohoto (mimořádného) volebního období. Ale uznávám, vždycky je naděje (jen je občas statisticky dost mizivá...) - třeba mne čachrovští voliči mile překvapí, žžže...
Zírající Josef
Příspěvky: 288
Registrován: úte 13. pro 2016 19:29:34

Re: Křišťálově čistí... zloději a jejich nohsledi

Příspěvek od Zírající Josef »

Zírající Josef píše:Do tohohle už se opravdu více plést nebudu, jen bych chtěl obě strany sporu požádat o určitou rozumnost a vstřícnost...
+ myslím si, že pro méně situace znalé čtenáře by asi bylo přehlednější místo všeobecného "zodpovědný úředník" rozlišovat přímo starosta, místostarosta, účetní a administrativní pracovnice - tím opět jen chráním svou manželku (a její "úřednickou pověst"...) = a. p. ...

+ Včera jsem to psal dost naštvanej a hodně narychlo, tak dnes mi dovolte určité korekce (na které otevřeně upozorňuji)...

S Honzou vřele souhlasím minimálně v tom, že brzy tady bude asi "horko" a pokud to zase nepůjde jinak... :evil: (ale popravdě už opravdu nerad...)
Při vyhlášení výsledků mimořádných voleb se zdálo, že vše už bude růžové, ale brzy opět zavládla čachrovská specifika a já mám teď (ale prakticky od chvíle složení, podle mne ne úplně logické, vlastně skoro "opoziční" koalice...) hlavně pocit určitého (uvidíme po volbách, jak to voliči celé zhodnotí...) promarnění obrovské a skvělé šance, která už se asi nebude opakovat...
Na konci října si řekneme zbytek, ale obávám se, že to nebude radostný závěr tohoto (mimořádného) volebního období. Ale uznávám, vždycky je naděje (jen je občas statisticky dost mizivá...) - třeba mne čachrovští voliči mile překvapí, na rozdíl od některých zastupitelů, žžže...
Honza
Administrátor
Příspěvky: 646
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Re: Křišťálově čistí... zloději a jejich nohsledi

Příspěvek od Honza »

I když by se mohlo zdát, že téma tohoto vlákna je již z valné části vyčerpáno, není tomu tak. Níže uvedené materiály vyňaté z pravidelné „zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Čachrov“ a vykonané nezávislými úředníky krajského úřadu opět vypovídají dosti přesvědčivě.

K velké "radosti" místních dezinformátorů dodávám, že tito úředníci nejsou nikým posláni, pozváni, nepřijeli na základě oznámení, udání atp., ale sami (na základě zákona) každoročně vykonávají tuto kontrolu. :)

Jsem zvědav, v jakém rozsahu bude zastupitelstvo tuto zprávu projednávat a jaká přijme nápravná opatření. :clap:
Popravdě... oni by ta opatření měli spíše přijmout voliči majíce zdravého rozumu, ale takových (zdá se z dosavadního vývoje) je tu menšina, :silent: což samozřejmě hraje do karet pasákům stáda. :problem:

Celý soupis pochybení zejména minulého vedení obce (a není toho málo - 8 stran A4), je možno si vyžádat (od nyní již za odpovídající poplatek) na zdejším úřadu městyse. :thumbup:
Zpráva_o_výsledku_přezkoumání_hospodaření_ÚSC_Čachrov_2017_000001.jpg
Zpráva_o_výsledku_přezkoumání_hospodaření_ÚSC_Čachrov_2017_000004.jpg
Zpráva_o_výsledku_přezkoumání_hospodaření_ÚSC_Čachrov_2017_000006.jpg
Honza Bejvl
Zírající Josef
Příspěvky: 288
Registrován: úte 13. pro 2016 19:29:34

Re: Křišťálově čistí... zloději a jejich nohsledi

Příspěvek od Zírající Josef »

Takže znovu a znovu ze všech stran potvrzováno...
1) "busík" byl velmi podivně půjčen (možná bylo nějaké "černé půjčovné" pro někoho, žžže... :twisted: )/darován (? zadarmo ani k., natož K., a ten hrabe velmi dobře !!! :clap: , nehrabe...) soukromé firmě (pořád říkám, na tu se nezlobím, ta by byla hloupá, nevzít DÁREK :lol: ...) a tam "definitivně doježděn"...
2) odhadem 1?? 000 z obecních peněz bylo neoprávněně vyplaceno dvěma osobám...
Komu a kde by tohle mohlo projít ? :roll: Jak bude "hlavní hrdina" :angel: obou kauz (ale těch už bylo, co... :silent: :shh: :crazy: ) potrestán ? Jak pokračuje vymáhání škod ? KDY UŽ TO, KONEČNĚ, VY DVA, OBCI VRÁTÍTE...? :wave:
Honza
Administrátor
Příspěvky: 646
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Re: Křišťálově čistí... zloději a jejich nohsledi

Příspěvek od Honza »

Mám-li správné informace, tak naši "obětaví/nevinní" konečně vrátili obci scizené peníze za odměny, samozřejmě bez velkorysého "odpustku", ke kterému se nakonec nové zastupitelsvo uvolilo. Názorný příklad, že i když se cesta ke spravedlnosti může jevit jako velmi obtížná, rozhodně není nemožná. :thumbup:
Honza Bejvl
Zírající Josef
Příspěvky: 288
Registrován: úte 13. pro 2016 19:29:34

Re: Křišťálově čistí... zloději a jejich nohsledi

Příspěvek od Zírající Josef »

Honzo, s tím odstraňováním nadpisu jsi zase tolik chvátat nemusel, protože když to přeložím do "češtiny"... :roll: :thumbdown:

STEJNĚ JIM TEDY ZŮSTALY (odhadem) DESETITISÍCE, NA KTERÉ PODLE TEHDEJŠÍHO ZÁKONA NEMĚLI NÁROK A JEŠTĚ DALEKO VÍCE PENĚZ (vždyť vraceli jen polovinu VŠEHO...) SE UŽ NIKDY DO KASY MĚSTYSE, TEDY NÁM VŠEM, NEVRÁTÍ... PODVOD* SE TEDY STEJNĚ ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ VYPLATIL... :roll: :evil:

*Kdyby se někdo chtěl hádat o slově PODVOD, připomínám např. jen to, že paní K. klidně hlásila na ministerstvo, že žádné odměny vypláceny nebyly a že samozřejmě ví, že na ně žádný nárok není... :o :crazy: :clap: :evil: = HNUS, VELEBNOSTI, KAM JSME TO DOJELI ? ...JDU BLEJT... https://www.youtube.com/watch?v=vzBgFgCJSoM

Nedivme se, vždyť žijeme ne v Čechách, ale v Absurdistánu... :crazy: :clap: :twisted:
Honza
Administrátor
Příspěvky: 646
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Re: Křišťálově čistí... zloději a jejich nohsledi

Příspěvek od Honza »

Já ti rozumím Pepo. Pro mne je důležité, že pravda vyšla najevo a všechny ty báchorky o záchraně obce a obětování se nakonec pouze ukázaly na primitivní a diletantské smýšlení jejich tvůrců.
Osobně s oním odpustkem také nesouhlasím a jsem názoru, že škoda měla být vymáhána v plné výši, neboť i tak by byla pouze částí celkově způsobené újmy, kterou za sebou "půlnoční království" zanechalo. Ale řekněme si upřímně... Nechybělo mnoho a bylo odpuštěno vše. To už je ale o odpovědnosti, psychické NE/odolnosti a dalších aspektech současných zastupitelů. Je potřeba říci, že někteří z nich se, po posledních volbách, ocitli v zastupitelstvu (abych tak řekl) proti své vůli, bohužel nejen oni mají o chodu obce a práci pro ni povědomí velmi povrchní, a o zákonu o obecním zřízení a souvisejících předpisech ví snad jen to, že možná existují. Byli vhozeni do ne zrovna klidných vod, a tak jsou rádi, že se vůbec drží nad hladinou. Zázraky tedy očekávat nelze.
Po osmi letech výdeje energie v těchto podmínkách, kdy krom Karla bylo (BARTRSTVO KOCUŘÍ PRACKY) ze zastupitelstva odejito a vrátila se, byť symbolická část škody, to považuji za úspěch, se kterým na počátku počítal jen málokdo.
Tato práce (za kterou také Tobě +...., H. Kynčlovi, V. Zahrádkovi, A. Augustinové, J. Hosnedlovi a mnohým dalším patří velké díky) mmj. zásadně napomohla současnému vedení obce získat podporu voličů, která mu umožňuje hladké a nekomplikované vládnutí. Je pouze na těchto jedincích, jak onu příležitost využijí a zda si tuto přízeň budou schopni udržet až do konce svého mandátu. Bylo by naivní si myslet, že veškeré zlo bylo zažehnáno. Ono pouze přeskupuje své slouhy a vyhlíží novou příležitost...
Honza Bejvl
Odpovědět