Zákaz poskytování informací

Historické vlákno.
Odpovědět
Honza
Administrátor
Příspěvky: 646
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Zákaz poskytování informací

Příspěvek od Honza »

Už od 29. 10. 2015 víme, že pí. starostka zakázala zaměstnancům úřadu poskytovat informace vztahující se k jeho činnosti a to jak občanům, tak zastupitelům. Dalším opatřením, jak odradit kohokoli cokoli zjišťovat je zavedení jakéhosi sešitu, do kterého se má každý žadatel o nahlédnutí do zápisů ze zasedání zastupitelstva zapsat. Jinými slovy taková evidence potížistů, nepřátel, zkrátka občanů druhé kategorie, kteří si i přes ono nepsané TY, TY, TY, dovolí požadovat to, na co mají ze zákona nárok.
Zde je dobré si povšimnout, jak pan Karel a jeho fan-club mlčí přesto, že tyto praktiky velmi připomínají období, které mu tak bytostně vadí. :)
No, a protože my už jsme v této databázi uvázli dávno před tím, než byla takto zhmotněna, rozhodli jsme se, že zde budeme zápisy zveřejňovat, nebo alespoň ty, které za to budou stát.
Zároveň zjišťujeme, zda vůbec, případně na základě jakého právního předpisu požaduje pí. starostka ono zapisování se do zmíněného bonz-bloku. Dle našeho názoru takový požadavek oporu v zákoně nemá a zasadíme se o to, aby tato buzerace občanů neměla, pokud možno, dlouhého trvání.
Honza Bejvl
Honza
Administrátor
Příspěvky: 646
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Re: Zákaz poskytování informací

Příspěvek od Honza »

Na základě přijatých opatření a rovněž díky podpoře části veřejnosti se podařilo na ZM dne 17.3. 2016 prosadit náš návrh na zrušení informačního embarga úřadu městyse a přes velký odpor vedení obce také zrušení písemného nařízení starostky, ve kterém nezákonně zakazuje zaměstnancům městyse podávat informace zastupitelům dle zákona o obcích. S ohledem na toto nařízení nemohli zastupitelé vykonávat některé své povinnosti po dobu několika měsíců.
Přesto, že ve veřejném průzkumu jasná většina dotázaných občanů městyse vyjádřila přání, dostávat informace o dění v obci prostřednictvím tištěné, nebo elektronické formy občasníku, koaliční zastupitelé hlasovali proti tomuto návrhu. Proto jsme ještě navrhli zveřejňovat zápisy ze zasedání ZM (bez tzv. citlivých údajů) a takto upravenou verzi v tištěné podobě umístit do vývěsek městyse v jednotlivých částech obce. Tento návrh byl přijat. Zároveň došlo všem odpůrcům strojové podoby zápisů ze zasedání, že doposud ručně psaná forma nebude pro tento účel udržitelná. Snad se tedy konečně zbavíme známých škrtanců a dočkáme se formy, jenž odpovídá 21. století.

Dále jsme si na toto zasedání zapůjčili projektor a veškeré podklady a dokumenty promítali všem přítomným tak, aby byla zajištěna transparentnost a objektivita předkládaných informací. Doufáme, že se nám podaří docílit toho, aby taková informovanost byla standardem příštích zasedání ZM.
Děkujeme všem za podporu a již nyní pracujeme na dalších tématech.
Honza Bejvl
Honza
Administrátor
Příspěvky: 646
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Re: Zákaz poskytování informací

Příspěvek od Honza »

Zde jsou výsledky průzkumu zaměřeného na zájem veřejnosti dostávat informace o dění v obci a na úřadu městyse formou pravidelného občasníku a varovných sms. Tato data jsou za část Čachrov a Javorná, ostatní nemám k dispozici. Přesto, že údaje hovoří jasně a dá se předpokládat, že datová odchylka v ostatních částech obce bude minimální, vrchnost tuto snahu opět bojkotuje. Je tedy jasné, že starostkou plánovaný výdaj 1000000,- Kč na místní rozhlas je pouze populistickým gestem a reklamou, kterou si chce zaplatit z obecní kasy. O samotné informování občanů ji totiž vůbec nejde navíc, když námi navrhované řešení je podstatně levnější a variabilnější.
Průzkum_2016_Čachrov_Javorná I_000001.jpg
Průzkum_2016_Čachrov_Javorná I_000002.jpg
Průzkum_2016_Čachrov_Javorná I_000003.jpg
Honza Bejvl
Honza
Administrátor
Příspěvky: 646
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Re: Zákaz poskytování informací

Příspěvek od Honza »

Prázdniny jsou za námi i my pro vás máme nové informace, a to nejen k tomuto tématu.
Názor úředníků krajského úřadu, který si starostka sama vyžádala a nakonec jím opovrhla, neb nepřinesl tolik očekávané požehnání jejího protiprávního postupu, již známe. Proto jsme čekali na vyjádření ministerstva vnitra, které jsme oslovili dávno před tím, neb na rozdíl od vrchnosti víme, komu tato kompetence kontroly náleží.
Protože starostka odmítla (ze snadno dovoditelných důvodů) předložit úředníkům MV požadované podklady, zdráhali se tito rozhodnout a tak se celé řízení protahovalo. Proto jsem se rozhodl toto přešlapování na místě postrčit jedním papírem formátu A4 s nadpisem "Trestní oznámení" a ... podařilo se. Během pár dní úředníci rozhodli, a to dokonce lépe, než jsme očekávali. Nejen že potvrdili závěry krajského úřadu, ale dokoce nařídili zastupitelstvu vydat nové usnesení, které napraví, co starostka svou absolutní nekompetencí a ignoranstvím napáchala. Toto nové usnesení musí městyts následně zaslat na MV ke kontrole.
Počkáme si tedy na postup a hlasování zejména koaličních zastupitelů, kteří počínání starostky doposud kryli.
Honza Bejvl
Honza
Administrátor
Příspěvky: 646
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Re: Zákaz poskytování informací

Příspěvek od Honza »

Obstrukce pokračují a vrchnost dělá vše proto, aby nemusela přiznat pravdu...
http://www.mestyscachrov.cz/forum/viewt ... f=15&t=111
Honza Bejvl
Honza
Administrátor
Příspěvky: 646
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Re: Zákaz poskytování informací

Příspěvek od Honza »

Jak už jste asi zaznamenali, na úřední desce městyse byla zveřejněna žádost o poskytnutí informace (ze 7. 1. 2017) ohledně obecního autobusu. Podivné nakládání s tímto vozidlem jsem již zmínil v komentáři k zasedání ZM ze dne 8. 12. 2016, viz. zde.

http://www.mestyscachrov.cz/forum/viewt ... f=15&t=113

Také jste si možná všimli data, kdy tato žádost byla podána a data, kdy až byla zveřejněna. Za tímto nestandardním časovým rozpětím není nic jiného, než že vrchnost tuto informaci opět odmítla poskytnout. Od samého počátku, kdy tato záležitost (tak říkajíc prosákla mezi lidi) to tedy vypadalo, že je v půlnočním království opět cosi shnilého. Nezbylo proto, než na postup naší hlavy pomazané (vlastně nyní už dvou hlav) podat stížnost u nadřízeného orgánu, kterým je krajský úřad. Ale protože ze zkušenosti víme, jak bývalá starostka (když se jí to nehodí) názory této instituce ignoruje s odůvodněním, že pro ni je rozhodující názor MV, nechal jsem si vypracovat rovnou stanovisko i této instituce.
Po necelém měsíci bylo jasno. Stížnost byla uznána oprávněnou v plném rozsahu a vrchnosti nařízeno, aby své protizákonné jednání napravila.
No a nyní už je jasné, proč kolem toho bylo mlžení a odmítání cokoli smysluplného sdělit.
poskytnutí informace Bejvl_000001.jpg
předávací protokol_000001.jpg
Takhle tedy vypadá hospodaření s obecním majetkem v podání bývalé starostky a opět bez vědomí zastupitelstva.
Ještě, že obec nemá větší vozový park. Za takových podmínek svěřování obecního majetku k užívání, by se dveře netrhly.

A nyní k těm zajímavostem…
Zajímavé je, proč taková vstřícnost nepanuje vůči subjektům místním. Ti jsou odkazováni na ČSAD atp. Zajímavé je, že onen uživatel se (v době, kdy vozidlo užíval) nechal slyšet, že smlouvu má a přitom zde máme úřední dokument, že je tomu zcela opačně. Zajímavé je také to, že záhy poté, co se veřejnost začala o tuto záležitost zajímat, se vozidlo obci vrátilo a rychle se přišlo s nápadem jej prodat. Že prý propadlá STK. :P A zajímavé je také to, že obec v této době zakoupila k vozidlu pneumatiky přes to, že (jak psáno jest) by si měl opravy zaplatit uživatel na své náklady. Tak si říkám, že kdyby to trvalo ještě o něco déle, platila by obec nejspíše pravidelné údržby – brzdy, filtry, výměnu náplní atd., neboť (a to dá rozum) to nejsou opravy. :idea: A to všechna ta štědrost pouze za jednu cestu Klatovy – Čachrov v den výuky zdejší ZŠ.
To bychom ale naši vrchnost nesměli znát, abychom se této pohádce byť jen pokusili uvěřit. Nabízí se tedy několik málo možností… První, že uživatel věděl, co se skrývá pod pojmem smlouva a tedy je jasné, že se ji vrchnost, vzhledem k obsahu rozhodla zatajit. Druhá, že uživatel neví…., a za smlouvu považuje onu parodii na předávací protokol. V takovém případě bych kvality uživatele snad ani nechtěl komentovat. No a třetí, že obě strany moc dobře věděly, ale protože potřebovaly skrýt tok peněz mimo obecní kasu v duchu „já na bráchu – brácha na mne“, vytvořily tenhle, téměř nic neříkající, paskvil.
Které řešení se zdá býti nejpravděpodobnější nechám na posouzení každého. Nic méně, já svého favorita mám.

Příběh tím ale ještě nekončí a my vám do voleb přineseme další zajímavosti o počínání obecních zlodějů. Do té doby vstřebávejte jejich předvolební masáž plnou „zaručených pravd“.
Honza Bejvl
Honza
Administrátor
Příspěvky: 646
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Re: Zákaz poskytování informací

Příspěvek od Honza »

Tedy slíbené pokračování…

Abychom měli obrázek ucelený, požádal jsem také o protokol, na jehož základě se autobus vrátil zpět zdejšímu úřadu městyse. Tentokrát se to už obešlo bez obstrukcí.

Z porovnání stavu tachometru na obou protokolech plyne, že autobus najezdil v době zápůjčky 7 264 km. Pokud se podíváme na počet dní, ve kterých v onom časovém rozpětí probíhala výuka, docházím k číslu 52. Uvážíme-li tedy, že cesta Klatovy – Čachrov nás vyjde na nějakých 20 km, tedy 40 km tam i zpět, máme tu celkový objem najetých km pro potřebu školy +- 2 080. Tím pádem pro vlastní potřebu provozovatele zbylo nějakých 5 184 km a je tedy jasné, že (s dostatečnou rezervou) rozhodně nelze tvrdit, že autobus sloužil především pro potřeby městyse, ale přesně naopak.

Dle informace samotného provozovatele bylo účtováno jízdné 20,- Kč/km, což v přepočtu na kilometry činí zisk 103 680,- Kč. Samozřejmě od této částky je potřeba odečíst skutečné náklady, ale na druhou stranu tato částka nezahrnuje zisk za případné čekání, který se běžně účtuje.

Pokud se tedy budu držet velmi při zemi, máme tu čistý zisk cca 60 000,- Kč, na kterém obec nijak neparticipovala ba co víc, vzala na svá bedra veškerou amortizaci + již zmíněný nákup zimních pneumatik.

Jak je tedy možné, že jindy tak „bdělá“ vrchnost nechala bez mrknutí oka cizí subjekt vydělávat na úkor obecního majetku?
Za povšimnutí také stojí podpisový řádek prvního předávacího protokolu. Z něj je patrné, že autobus předával zaměstnanec městyse a nikoli osoba oprávněné zastupovat městys navenek, což v té době byla pouze starostka. Jak je tedy možné, že (ač nebyla sepsána žádná smlouva) předala vozidlo osoba nezpůsobilá k takovému právnímu úkonu? Vzal tedy na sebe onen člověk roli tzv. bílého koně? Nevědomky snad, neboť vědom si možných následků, mohl by něco takového udělat pouze jedinec ducha mdlého, samozřejmě pod dohledem statné ošetřovatelky.

Můžeme se také ptát, kde bylo na těch 5 184 km tankováno. Asi už není veřejným tajemstvím, že se notně let obecní vozidlový park plní naftou u p. Karla a je tedy velmi pravděpodobné, že tomu nebylo jinak ani v tomto případě.

Ještě je tedy někdo na pochybách, jakého vína nám opět vrchnost nalila??
Přílohy
protokol 23 01 17_000001.jpg
Honza Bejvl
Odpovědět