Občané polibte si.....

Moderátor: Honza

Odpovědět
Honza
Administrátor
Příspěvky: 646
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Občané polibte si.....

Příspěvek od Honza »

Asi tak by se dalo stručně chrakterizovat to, co dnes večer předvedla naše "slavná" koalice.

Zde je oficiální oznámení konání zasedání ZM.
ZM 29 09 16_000001.jpg
Hned v samotném úvodu se ujal slova p. Randák, který oznámil, že se vzhledem k zdravotnímu stavu nedostaví starostka. Až potud vše ok. Jenže pokračoval informací, že se zasedání ZM tímto ruší. A tak se na Čachrově zrodil nový úkaz, kdy řadový zastupitel ruší řádně svolané a usnášeníschopné zasedání zastupitelstva. Usnášeníschopnost je totiž jediná podmínka, kterou zákon vyžaduje k tomu, aby řádné svolané zasedání zastupitelstva mohlo proběhnout.O nepřítomnosti či nemoci starosty a dalších fabulacích, kterými se zdejší herci oháněli není v zákoně o obecním zřízení ani zmínka. Posuďte sami...

§ 92
(1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.
(2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.
(3) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce 1 nebo 2.


Když se opoziční zastupitelé proti tomuto postupu ohradili s tím, že by bylo vhodné projednat alespoň některé důležité body (zejména schválení nákupu vozidla pro místní hasiče, na nějž je vázána dotace cca 700 000,- Kč), spustil p. Randák známou odrhovačku o hyenismu. Tedy racionálně uvažující zastupitelé jsou hyeny a ti koaliční ovečky, téměř neschopni vlastního úsudku, jenž se bez požehnání starostky ani neuprdnou, jsou to nejlepší, co nás v zastupitelstvu mohlo potkat. Bezva.. :roll:

Já myslím, že celou situaci více než dokresluje odpověď p. Karla na otázku, kdy že se to vlastně dozvěděl o neúčasti starostky na zasedání ZM. Bylo to prý dnes okolo 18:00 hod. Přes veškerou snahu se údajně starostce nepodařilo tuto skutečnost oznámit ostatním zastupitelům, natož poslat byť jedinému z nich podklady k zasedání ZM. Vskutku zajímavé... A zajímavější je to ještě více když si povšimneme, že od samého počátku nebyla přítomna tradiční zapisovatelka pí. Vítovcová. Zdá se, že ta informována byla. Je tedy zřejmé, že obstrukce tohoto zasedání ZM byla naplánována a celé to mělo být divadlo, jehož účelem bylo vyvolat soucit veřejnosti nad (už takto) velmi pochybným stavem pracovní neschopnosti starostky, vyhnout se některým bodům plánovaného programu a zároveň ukázat na "zlou" opozici, které je potřeba vytvořit obraz jedinců (tak říkajíc) jdoucích přes mrtvoly. Řekl bych poněkud primitivní, ale nikoli překvapující strategie.

No... Bylo hezké chlapci, jak jste (prosti jakýchkoli smysluplných argumentů) odešli a kdyby hloupost nadnášela, mohli jste i odletět. Ještě hezčí by bylo, kdyby už jste se nevraceli.. :idea:
Honza Bejvl
Honza
Administrátor
Příspěvky: 646
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Re: Občané polibte si.....

Příspěvek od Honza »

Tak tu máme druhý pokus. Jsem rád, že se někdo z koaličních géniů dovtípil a pochopil, že na té kritice opozice asi něco bude. Hlášky p. Karla o tom, že příští zasedání ZM bude možná za měsíc, dva, vlastně kdo ví, byly opravdu zářným důkazem diletantismu panujícího v těchto řadách. O mnoho lepší to ale nečekejme. Dle přiloženého programu jsou někteří mimo mísu i po roce "úporného" snažení... :)
ZM 13 10 2016_000001.jpg
Honza Bejvl
Odpovědět