čistírny odpadních vod

Moderátor: Honza

Honza
Administrátor
Příspěvky: 594
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Re: čistírny odpadních vod

Příspěvek od Honza »

Jestli se nepletu, tak městys hovnocuc má jako nástavbu na Avii. S vývozem za rozumné ceny to bude asi horší. Občasníkem sice proběhla zpráva o možném vývozu, ale cena jaksi chyběla. Přesto jsem požádal pí. starostku o vývoz obecního septiku u domu č.p.15, protože už je to pěkná řádka let, co se naposledy vyvážel. Prý by to šlo do Klatov, když si to zaplatíme. :shock: No, měje to celkem putna. Jestli to přeteče do řeky, nebo rozpadajícími se poklopy jímek, to ať si pak vyřeší majitel - tedy obec.
Honza Bejvl

Karel
Příspěvky: 221
Registrován: stř 27. črc 2011 7:52:05

Re: čistírny odpadních vod

Příspěvek od Karel »

Obrovská argumentační smršť! Jen jsem trochu zmaten z prolínání témat a zase to asi popletu.

Ale k ČOV: Pepa trpí jedním neduhem, který bezpečně zvládl za své osmileté působení v čele obce. Tím je přesvědčení, že na svou obhajobu může plácnout cokoliv, z úst lídra to přeci musí být vždycky pravdou. Komplikovanější už nastává situace, kdy je výrok napsán a lze jej zpětně prověřit. To se týká třeba volebního programu (to je v našich zemích zřejmě trend všeobecný), ale já se chci pozastavit spíše nad zmíněnou argumentací.

1.Pepa tvrdí, že ČOV na Javorné není monstrum pro 800 EO a vzápětí připouští, že běží-li na jednu ze dvou sekcí, jedná se o pouhých obyvatel 400, vůbec ho neznepokojuje, že je instalována další technologie (dokonce ještě záložní navíc), která byla zaplacena a patrně se dočká zániku stářím, aniž by zasáhla do procesu. Skutečností zůstává, že do dneška není její schválení u konce. A znovu vystupuje dodavatel (dále jen IK) s převratný řešením jak za pár šupů vše hravě vyřeší. A snít o bouřlivé výstavbě v javorenské lokalitě, bylo už před 10ti léty utopií.

2. ČOV v nejvyšším místě obce. Ano v tom má Pepa pravdu, ale v té době se o dění v obci zajímal pramálo. Bylo tehdy vydáno stavební povolení. Tuto stavbu si však vyžádala probíhající rekonstrukce javorenské školy. Museli jsme respektovat výši nákladů a zároveň se alespoň částečně pokusit uspokojit napojení budoucím stavebníkům - zkrátka kompromis.
Po neúspěšném hledání prostředků na realizaci, jsme okolnostmi byli donuceni k výstavbě žumpy na vyvážení a tím umožnit kolaudaci 12ti bytového objektu. V tomto okamžiku pozbyl projekt ČOV smyslu a případná další řešení se měla týkat celé obce.
Právě uplynutím doby platnosti stavebního povolení (aniž byla stavba zahájena), nastal vhodný okamžik pro fitmu pana IK. Zpracoval nový projekt (samořejmě bez soutěže) a díky své mazanosti a neschopnosti představitelů obce kvalitní oponentůry rozjel své záměry naplno. Zmínka o možnostech napojení Bucharu nemá opodstatnění - byla zde v té době schválená k provozu zcela nová ĆOV po zanikajícím plzeňském podniku a ze strany obce stačilo jen projevit trochu zájmu, ale kdo tehdy tušil co to ten Buchar vlastně je.

3. K cenám přípojek. Pan IK ochotně nabídl nezištnou pomoc při projektové přípravě, stavebního povolení i samotné realizaci. Někdo jeho snahy včas prokoukl a našel řešení jinde, někdo však do jeho sítí spadl, ostatně co můžeme například čekat od téměř devadesátiletého usedlíka. Je o to smutnější, že starosta o starostech svých voličů tak málo tuší.
Sem by snad mohla patřit i zmínka o ceně jednokilometrové přípojky z Bucharu (již schválené stavební povolení), která činí 17 milionů - no nekupte to!

4. Nepřipojení některých (jmenovaných) účastníků. V civilizovaném světě je zcela normální, že zasahuje-li veřejný zájem do teritoria vlastníků, je nutné tento vztah uspořádat formou věcného břemene. Nemám pro zvolený postup našich předtavitelů jiné vysvětlení než snahu opět vylít vstříc dodavatelské firmě. Cena se navýšila o dalších 3.5 milionu a kdo by o to nestál.
A tak se dva zmínění účastníci (že nejsou sami lze opět doložit nahlédnutím do příslušných dokladů, zase nestačí pouhé plácnutí), dostali do situace, kdy je připojení možné pouze přečerpáváním a který trouba by měl mít z toho radost.

5. Závislost na firmě pana IK. Lze uvést několik akcí (rekonstukce vodovodních řadů v Jesení a Kunkovicích), které probíhaly zcela v jeho režii a navíc smlouvy o spolupráci na provozu vodovodů a můžete hádat kdo je podepisoval. Je jen zásluhou současného vedení, že se pan IK drží trochu při zemi, byla by škoda přijít o rozjeté kšefty úplně. ČOV v Čachrově je jedním z nich.

Kynčl
Příspěvky: 264
Registrován: sob 09. črc 2011 9:04:03
Bydliště: Praha/Čachrov
Kontaktovat uživatele:

Re: čistírny odpadních vod

Příspěvek od Kynčl »

Nic proti argumentační přestřelce, ale na plno těchto výroků určitě existují dokumenty velmi rád je zveřejním ....

PS: Dosud nikdo neodpověděl na většinu mých otázek !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jan Kynčl aka Pošťák
Čachrov 50

Honza
Administrátor
Příspěvky: 594
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Re: čistírny odpadních vod

Příspěvek od Honza »

S ohledem na zkušenosti si dovoluji odhadnout, že s čekáním na odpovědi to ještě nějaký čas potrvá. A i když (jak už jsem dříve zmínil) se v čistírnách odpadních vod nevyznám, zkusil bych si pár odpovědí tipnout - jen tak, aby řeč nestála. :)
1) Jaký je celkový rozpočet na čističku a kolik z toho má být dotace ?
2) Jaké jsou provozní náklady čističky a existuje něco jako kalkulace stočného ?
3) Jaké jsou náklady na metr přípojky a jak bude hrazeno případné připojení ?
4) Pokud dotaci Čachrov nedostane jaké jsou záložní plány, není řešením přispět na individuální čističky ?
5) Existuje kalkulace potrubního svodu do jiné obce např. Běšin nebo Strážova ?
6) Existuje nějaká technická zpráva popisující současný stav/problémy čističky na Javorné ?
7) Je možné poskytnout současný projekt čističky k odborné oponentuře ?


Třeba č.2. Možná by se někde v projektu našly, ale kalkulace neexistuje.
č.3. Nejsou vyčísleny a v tuto chvíli nikdo neví.
č. 4. Žádné záložní plány nejsou.
č. 5. Neexistuje.
č.6. Neexistuje.
č. 7. Samozřejmě že je, ale otázkou je, zdali se chce.
Honza Bejvl

Kynčl
Příspěvky: 264
Registrován: sob 09. črc 2011 9:04:03
Bydliště: Praha/Čachrov
Kontaktovat uživatele:

Re: čistírny odpadních vod

Příspěvek od Kynčl »

Hmmm takže z obce mi zde nikdo na mé otázky neodpoví takže budou zaslány via datové schránky chjo
Jan Kynčl aka Pošťák
Čachrov 50

Kynčl
Příspěvky: 264
Registrován: sob 09. črc 2011 9:04:03
Bydliště: Praha/Čachrov
Kontaktovat uživatele:

Re: čistírny odpadních vod

Příspěvek od Kynčl »

Hmmm takže otázky ještě přidány a poslány přes datové schránky:

Dobrý den,
na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o
zodpovězení následujích otázek:

1) Jaký je celkový rozpočet na čističku Čachrov a kolik z toho ma být dotace ?
2) Jaké jsou předpokládané provozní náklady čističky a existuje něco jako
kalkulace stočného ?
3) Jaké jsou náklady na metr přípojky a jak bude hrazeno případné připojení ?
4) Pokud dotaci Čachrov nedostane jaké jsou záložní plány, není řešením přispět
na indivividuální čističky ?
5) Existuje kalkulace potrubního svodu do jiné obce např.Běšin nebo Strážova ?
6) Existuje nějaká technická zpráva popisující současný stav/problémy čističky
na Javormé ?
7) Jaké jsou provozní náklady čističky na Javorné ?
8) Je možné poskytnout současný projekt Čachrovské čističky k odborné
oponentůře ?
Jan Kynčl aka Pošťák
Čachrov 50

Karel
Příspěvky: 221
Registrován: stř 27. črc 2011 7:52:05

Re: čistírny odpadních vod

Příspěvek od Karel »

Zase dlouho klid, snad se oficiální odpovědi dočkáš.
Já jen krátce, protože si mnohé odpovědi našli sami dikutující, pokud o to opravdu stáli.
otázky
1. Cena zhruba 60 mil., žádá se o 80%, jak to dopadne nemá nikdo tušení. Já bych byl radši, aby to nedopadlo
2. Kalkulace, opět z dílny IK, byla nedávno zveřejněna na úřední desce (dnes již k nalezení v archivu a nebuďme líní sledovat občas i ofic.stránky obce), je to zajímavý materiál ke studiu. Mě vadí, že nejsme schopni rozlišovat provozní náklady všech pěti obcí provozovaných vodovodů, v tomto směru jsme si opět všichni rovni, patrně se budeme srovnávat i pro krytí nákladů na javorenskou čističku!
3. Náklady na metr potrubí jsou stanoveny projektem. Tak například přípojka Bucharu (od ČOV vzdálen asi 900 metrů) je stanovena projektem na 17 milionů, možná by se mohla snížit soutěží, ale panuje všeobecné tušení, jak jsou takové "soutěže" organizovány.
4. Záložní plány nejsou, ale to není důvodem k tomu, aby nemohlo být vyvoláno jednání o případné podpoře individuální producentů, mohlo by stačit přednést návrh, zatím se tak nestalo.
5. Neexistuje, není to tak jednoduché. Nedokázali jsme si poradit ani při tvorbě územního plánu obce s celkovým odkanalizováním všech katastrů, zásah do soukromých teritorií je prioritní a měl by být od počátku náležitě ošetřen.
6. Celkové vyhodnocení opět odloženo, tak snad na konci roku.
7. Ukrutné, ale pro připojené občany bude lepší se držet kalkulace zmíněné v odpovědi č.2.
8. To snad by neměl být problém, ale obávám se, že budeš těžko hledat odborníka, který by nebyl zapojen do kolotoče veřejných zakázek, podporovaných dotačními toky, oni umí držet basu!

Kynčl
Příspěvky: 264
Registrován: sob 09. črc 2011 9:04:03
Bydliště: Praha/Čachrov
Kontaktovat uživatele:

Re: čistírny odpadních vod

Příspěvek od Kynčl »

Zkušební kalkulace na metr potrubí od anonymní pražské firmy: metr včetně materiálu 7kKc za metr .... samozřejmě neznám projekt je možné že se v našem případě jedná o extrémně hluboký výkop atd. ale i tak 17mio Kc je strášná haluz ....

PS: Kolil lidí/domů by se tímto připojilo ?
Jan Kynčl aka Pošťák
Čachrov 50

Spark
Příspěvky: 12
Registrován: ned 03. črc 2011 18:59:54

Re: čistírny odpadních vod

Příspěvek od Spark »

Tak po delší době opět pár reakcí. Vezmu to popořadě od mého posledního příspěvku.
Samozřejmě, že je provozovatel domovní čov povinen brát vzorky – tuším dokonce 2 x ročně, můj odhad je, že náklady na toto jsou v řádu stokorun, takže při připočtení pořizovacích a provozních nákladů je na uváženou, zda nevyjde centrální levněji. Samozřejmě druhá strana mince je dodržování + kontrola těchto nařízení.
Ohledně 2 linek v Javorné – znovu musím zopakovat, že příprava projektu se dělala v poněkud jiné době než samotná realizace a po několika letech žádostí měnit projekt a „odmítnout“ část peněz by nebylo jednoduché.
Momentální ceny vývozu si myslím že nejsou nesmyslně nastavené, Pokud by si měli občané nechat vyvézt žumpu na čov do Klatov, zaplatii by podstatně více. Problém je dle mého v tom, že „vyvážeči“, kteří zde operují, vyvezou obsah na louku a tím se náklady samozřejmě ušetří. Obec hovnocuc vlastní.
Na Javorné se nepřečerpává ani jediný m3, vše teče gravitací. Pokud byl myšlen projekt na Čachrov, zde se jedná o čerpání tuším 7 domů, bohužel polohu obce jsme nedokázali ovlivnit…
Odtok z domovních čov do stávajících dešťových svodů si myslím že je pěkná iluze, ale v praxi to vodoprávní úřad nepovolí.
O vožení mléka na jakoukoli čov jsem stejně jako pan Rousek nikdy neslyšel. A pro upřesnění, jak na Javorné, tak na Čachrově by byla oddílná kanalizace, takže problémy jako ve Strážově by nás nečekaly…
Nejsem si vědom, že bych cokoli plácal, na to tu máme jiné. Těmi počty jsem chtěl jen vysvětlit rozdíl mezi EO a obyvateli všeobecně, které se snažil podsunout pan Karel. Pokud by se zajímal o chod čov, tak by možná zjistil, že záložní technologie nezhyne stářím, ale že by se právě kvůli tomuhle měly cca po roce střídat v činnosti.
O čov na Bucharu bych to viděl jako již zmíněné plácnutí – naopak jsme se o ní zajímali, ale nedopadlo to.
Jsem přesvědčen, že na Javorné je připojeno nejméně 90% z možných objektů. Karla + dceru jsem zmiňoval pouze proto, že mu tak moc leží na srdci naplnění čovky a přitom sám nejde příkladem. A když už jsme u jeho problému – věcné břemeno bylo sjednáno se všemi vlastníky dotčených pozemků, a to zdarma, pouze 2 výše jmenovaní požadovali zaplacení, a to ne zrovna malou částku. V případě přistoupení na tyto podmínky hrozilo riziko, že proplatit budou chtít i ostatní a v tom případě by stavba mohla stát 2 x tolik!
Zmiňování firmy IK zde je taky trochu mimo mísu, opět pohledem do dokladů je možno zjistit, že za období 1994-2002 dělala většinu stavebních prací firma Alfastav, zřejmě favorit pana Karla. A navíc o kvalitě provedení jejich práce lze s úspěchem pochybovat!
A odpovědi Karla na Jendovi otázky? Opět klamání veřejnosti, aspoň dle informací, které nám zaslala pí. starostka před podáním žádosti o dotaci, tak celkové náklady by měly být zhruba 37,3 mil. Kč!!!
Oblíbené téma na náklady na přípojku na Buchar – je třeba si uvědomit, v jaké době byly náklady kalkulovány, navíc se jedná o ceníkové ceny a je třeba přihlédnout k terénu, v jakém by se kopalo. Dneska by dle mého byla cena zhruba poloviční, tak jako u Čachrova. Připomínám, že projekt zpracovala firma IK zdarma!
A na závěr – možná nejsem moc důvtipný, ale nepochopil jsem, kolik je 7kKč za metr kanalizace…

Kynčl
Příspěvky: 264
Registrován: sob 09. črc 2011 9:04:03
Bydliště: Praha/Čachrov
Kontaktovat uživatele:

Re: čistírny odpadních vod

Příspěvek od Kynčl »

7kKč = 7000Kč (to malé k = kilo = 1000 ) za metr kanalizace tj. cca 6,5 milionu za kanalizaci na Buchar,
nicméně toto je cena za normální výkop a je možné , že hloubka výkopu je dramaticky hlubší ...
Jan Kynčl aka Pošťák
Čachrov 50

Odpovědět