Schůze OZ dne 16. 8. 2011

Moderátor: Honza

Odpovědět
Honza
Administrátor
Příspěvky: 579
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Schůze OZ dne 16. 8. 2011

Příspěvek od Honza »

Na tomto zasedání OZ nebyla opět nouze o okamžiky, které mne stále více utvrzují v přesvědčení, že se máme na co "těšit".
Tak např. V zápisu z této schůze bychom nalezli bod asi v následujícím smyslu. Tedy on je to vlastně pěkný nesmysl... Současný návrh smlouvy o prodeji lyžařského vleku na Javorné bude doplněn o věcné břemeno, že v případě prodeje vleku třetí osobě tato na sebe přebírá podmínky, k nimž se původní kupující při podpisu smlouvy zavázal. Tedy slevu na jízdném pro občany Čachrova, investici do vleku atp.
Ha ha ha, asi to jsem mohl číst z některých tváří a pohledů kolem sebe hned po té, co tato myšlenka spatřila světlo světa. Pojem "věcné břemeno" upravuje v §151 zákon č. 40/1964 Sb. a každý, kdo si jej přečte pochopí, že tady je asi něco špatně a ti, jenž se takovými termíny ve své domnělé moudrosti ohánějí by si nejprve měli doplnit vědomosti a teprve pak veřejně vystupovat a vůbec zastupovat nás občany na venek. Dost dobře si nedokážu představit zápis do katastru nemovitostí obsahující výše uvedené moudro. Leda, že bychom se tímto pokusem chtěli nominovat na paskvil roku.
Zajímalo by mne, kdo tenhle návrh sestavil. Asi (jak říká pí. starostka) odborník. :shock: Dle mého názoru je celý tento návrh cárem papíru, jehož účelem je pouze tzv. opít rohlíkem ty, kteří chtějí vymoci alespoň něco málo pozitivního pro obec při případném prodeji. Ve skutečnosti by ale podpisem takové smlouvy nezískala obec ze svých podmínek vůbec nic.
Za zmínku stojí také projednání mého návrhu, který jsem na tomto fóru před nedávnem zveřejnil. Nejprve jsme se dozvěděli, že Bejvl chce vlek na Javorné naložit a odvézt na Čachrov. Pravda, asi jsem svůj návrh sepsal příliš složitě na to, aby mu pí. starostka porozuměla, nebo příliš dlouze na to, aby jej dočetla až do konce. Zcela pochopitelně jsem se dočkal negativní reakce od místostarosty p. Randáka, ale tam jsou důvody pochopitelné. Perličkou na závěr však bylo vystoupení zastupitelky pí. Jarolímové. Nemohla pochopit, proč jsem s tímto návrhem nepřišel na schůzi TJ Sokol Čachrov, která se konala 2. 4. 2011. „Neboj se Marie, jen co se naučím předpovídat budoucnost a ono to při vašem způsobu rozhodování nebude až tak složité, budu Ti své návrhy předkládat v půlročním předstihu, aby ses na ně stačila připravit“. ;)
Na druhé straně bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří svou otevřenou intervencí přispěli k tomu, že návrh nebyl již v této fázi zameten pod stůl a bude dán alespoň prostor k vyjádření TJ Sokol Čachrov. Otázkou zůstává, zda toto vyjádření bude transparentní anebo zde budou lobby s cílem vyhnout se tomuto způsobu.

Dalším "vtipným" okamžikem se stala odpověď na otázku občanů, proč byl na místo ředitele ZŠ a MŠ v Čachrově ustanoven člověk, kterého nedoporučila výběrová komise. Pedagožka, kterou doporučila výběrová komise, prý nemá dostatek zkušeností a také tato komise byla složena z lidí, kteří tomu nerozumí, argumentovala pí. starostka společně s p. místostarostou. Hlavně že pí. odstupující řídící měla před nástupem na naši školu zkušeností s ředitelováním na rozdávání. To ostatně dokazuje i skutečnost, že musela absolvovat dle zákona studium při UK v Praze, neboť nesplňovala požadovanou praxi. Také se vám zdá, že v tom čistém víně, které je tu naléváno něco plave? Proč tedy vlastně vůbec nějaká komise byla?? Snad jen aby bylo zákonu učiněno za dost? A co třeba objektivnost výběru, přání rodičů atd.? Nejsou to právě oni, kteří přišli tímto rozhodnutím o možnost podílet se, byť jedním hlasem, na budoucím vzdělání svých dětí? Pak se ale nelze divit celkem logickému úsudku, který pí. starostku velice pobouřil a to, že vše bylo domluveno předem. Ono by bylo možná také dobré také říci, zda dotyčný splnil včechny podmínky výběrového řízení, zejména odpovídajícím pedagogickým vzděláním a tedy odbornou způsobilostí atd. Podtrženo a sečteno, celkem přesvědčivé důvody pro rodiče, zda ne-umístit své děti právě do této školy. V době, kdy nejsou naplněna kritéria minimálního počtu dětí ve třídách, by to mělo být přinejmenším znepokojující. Jak vidíme, opak se zdá být pravděpodobnější. Ale co když půjdeme v úvahách ještě dál a položíme si otázku, zda není cílem školu pomalu a jistě zrušit, aby bylo zas co prodávat...
Honza Bejvl

Spark
Příspěvky: 12
Registrován: ned 03. črc 2011 18:59:54

Re: Schůze OZ dne 16. 8. 2011

Příspěvek od Spark »

Se vším výše uvedeným nezbývá než souhlasit...Jen by to k této diskuzi chtělo i účast paní starostky, ale toho nevím zda se někdy dočkáme...

Karel
Příspěvky: 221
Registrován: stř 27. črc 2011 7:52:05

Re: Schůze OZ dne 16. 8. 2011

Příspěvek od Karel »

Ponechme, prosím, starostce její právo na jmenování ředitele! U paní Uhlíkové to bylo snadné rozhodování, protože se do konkursu přihlásila samotná. Bylo by spíše zajímavé posoudit, jak vývoj na škole po dobu jejího působení probíhal a zda ona je jediným "viníkem" dramatického úpadku školy. Jmenování pana Jansy je jen pokusem (možná marným) zoufalý vývoj zvrátit a tady žádné řeči o vzdělání a vhodnosti kandidáta nepomohou.

Spark
Příspěvky: 12
Registrován: ned 03. črc 2011 18:59:54

Re: Schůze OZ dne 16. 8. 2011

Příspěvek od Spark »

Úpadek školy započal již před nástupem paní Uhlíkové, a to především přesunutím pátého ročníku do Běšin. To, že byla jediným uchazečem o ředitelský post pak také o něčem svědčí. Jinak je ale viníkem samozřejmě především demografický vývoj, a ten vedení obce jen těžko ovlivňuje. A pokusy typu nákup prodělečného mikrobusu tento problém také neřešily.

Honza
Administrátor
Příspěvky: 579
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Re: Schůze OZ dne 16. 8. 2011

Příspěvek od Honza »

Karel píše:Ponechme, prosím, starostce její právo na jmenování ředitele! U paní Uhlíkové to bylo snadné rozhodování, protože se do konkursu přihlásila samotná. Bylo by spíše zajímavé posoudit, jak vývoj na škole po dobu jejího působení probíhal a zda ona je jediným "viníkem" dramatického úpadku školy. Jmenování pana Jansy je jen pokusem (možná marným) zoufalý vývoj zvrátit a tady žádné řeči o vzdělání a vhodnosti kandidáta nepomohou.

Právo pí. starostky nezpochybňuji. Bohužel způsob, jakým své právo uplatňuje, zdá se mi být poněkud nešťastný. Je to takové pěkné plivnutí do tváře členům výběrové komise, kteří v drtivé většině doporučili někoho jiného. To bez pochyb svědčí o tom, jak složité rozhodování pí. starostka měla. :idea:
Co se týče pí. Uhlíkové, tak to by si možná zasloužilo založit zvláštní vlákno. Při troše času připomenu (krom již napsaného) pár "světlých" okamžiků jejího ředitelování a vůbec se můžeme vyjádřit ke strategii jakou zvolila při řízení školy a také kolik nás tahle cesta, od deseti k pěti, stála finančních prostředků.
V tuto chvíli však jako podstatně důležitější shledávám poučení se z předchozích chyb. Nic mne ale nepřesvědčuje o tom, že by to tak mělo být.
Jestli tedy dobře rozumím slovu "pokus", tak pí. starostka a p. místostarosta svěřili vedení školy, jejíž existence je ohrožena a jejíž uzavření by mělo určitě vliv na další život v obci, k experimentu člověku, který nemá odpovídající kvalifikaci a nebyl ani doporučen výběrovou komisí. Konec konců, nebylo jedním z požadavků pro uchazeče na místo ředitele předložení návrhu koncepce dalšího rozvoje ZŠ a MŠ...?
Jediné možné vysvětlení současného stavu snad můžeme nalézt právě v sousloví "...dalšího rozvoje...", který jsem ocitoval z oficiálního dokumentu Úřadu městyse Čachrova. Pokud směr, jakým se škola ubírala za ředitelování pí. Uhlíkové, je vedením obce chápán jako rozvoj, pak přehodnocení požadavků a konečný výběr uchazeče vidím jako naprosto správný. 8-)
Jak si mám pak ale vysvětlit, že např. na stránkách Wikipedie čtu... "Rozvoj je označení procesu, který má za cíl zlepšování původního stavu, či jeho přetvoření do lepší podoby. Rozvoj je chápán jako proces zlepšování, vedoucí ke vzniku lepší verze než byla předchozí, ze které vycházela. Opakem rozvoje je stagnace, kdy nedochází ke zlepšování, ale k pozastavení, či případně zhoršování stavu."
Jsem z toho nějak zmaten. Mohl by mi to prosím někdo vysvětlit :?:
Honza Bejvl

Karel
Příspěvky: 221
Registrován: stř 27. črc 2011 7:52:05

Re: Schůze OZ dne 16. 8. 2011

Příspěvek od Karel »

Demografický vývoj neovlivní úřad, ale pouze mladí, silní, zdraví a plodní jedinci.
Milý STARKu, vítám skutečnost, že se objevil někdo s takovým ekonomickým přehledem a objevil "prodělečnost mikrobusu". Patrně máte informace o dění v obci pouze z posledních let a čerpáte jen z informací neúplných. Kde asi byli oni chytrolíni, když se rozhodovalo o přesunu 5. třídy? Ale zpět k mikrobosu. Už tehdy se jednalo o pokus o podporu školy (znáte nějaký, který by byl ekonomicky výhodný?) a na něj měly navazovat další. Bohužel, v té době došlo ke změně vedení obce a jím byla skutečnost chápána poněkud odlišně. Starosta s místostarostou si doplnili řidičské vzdělání! Patrně v naději, že ekonomiku provozu zlepší pravidelnými výjezdy za kulturou. Za celou dobu svého působení však nepřišli s JEDINÝM podnětem jak chod školy zachránit. Očekávám, že alespoň nyní, v opozičním stínu, budou hýřit podněty a nápady, co pro školu můžeme ještě udělat! Množství kvalitně opravených školních budov bude asi těžko tím pravým impulzem k záchraně.
Minulost nemůžeme změnit, z ní se můžeme pouze poučit, pokud o to vůbec stojíme.

Honza
Administrátor
Příspěvky: 579
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Re: Schůze OZ dne 16. 8. 2011

Příspěvek od Honza »

S tímto zjednodušeným pohledem na demografii bych si dovolil nesouhlasit. K tomu, abychom zde měli žádoucí natalitu,tím pádem dost dědí a nemuseli experimentovat s autobusem, ředitelem školy apod., je zapotřebí určitých podmínek. Pokud však tyto podmínky nejsou vytvořeny, je zcela logické, že zejména mladí lidé odcházejí tam, kde jsou tyto podmínky na lepší úrovni. Touží-li tedy městys po mladých, silných, zdravých a plodných jedincích, měl by vytvářet podmínky pro to, aby se zde "dobře žilo" a tito jednici nejen že neodcházeli, ale také přicházeli. V důsledku toho lze pak samozřejmě očekávat pozitivní vývoj demografie a následně daleko příznivější ekonomické zázemí pro provoz školy, ale i dalších služeb. Bohužel, jak je vidět, vedení obce o vytváření takových podmínek zájem nemá a tak se nelze divit současnému stavu, který s sebou celkem logicky přináší další negativní dopady, které se projevují na objemu a kvalitě služeb pro občany, kulturním životě, pracovních příležitostech, zdravotní péči atd. Neoddělitelně to tedy souvisí s celkovým rozvojem obce, kterému je na tomto fóru věnováno samostatné téma a jehož obsah rovněž poukazuje na to, že práce v tomto ohledu má městys spoustu. Zbývá se tedy ptát, zda se pracovat umí a chce...
Honza Bejvl

vaho01
Příspěvky: 2
Registrován: pát 15. črc 2011 20:42:33

Re: Schůze OZ dne 16. 8. 2011

Příspěvek od vaho01 »

Pokud si dobře pamatuji, tak mladí, zdraví a hlavně velmi plodní jedinci se vyskytovali směrem od Jesení k Javorné. Ti by zcela jistě čachrovskou školu zachránili......
V.Hosnedl

Honza
Administrátor
Příspěvky: 579
Registrován: čtv 30. čer 2011 21:27:05

Re: Schůze OZ dne 16. 8. 2011

Příspěvek od Honza »

vaho01 píše:Pokud si dobře pamatuji, tak mladí, zdraví a hlavně velmi plodní jedinci se vyskytovali směrem od Jesení k Javorné. Ti by zcela jistě čachrovskou školu zachránili......
V.Hosnedl
... a nejen školu... :P
Honza Bejvl

Odpovědět